Välkommen till Kiruna Kartförening

kartbild

Kiruna Kartförening är en föreningssammanslutning med syfte att ideellt framställa och underhålla orienteringskartor för anslutna klubbars tränings-, motions- och tävlingsverksamhet. Föreningen framställer och förvaltar även de skolkartor som finns inom kommunen.

Anslutna föreningar:

Kontakt

Ordförande Rick McGregor,
Mail till styrelsen,

Adress
Kiruna Kartförening c/o Conny Nilimaa
Gärdesvägen 23
981 43 Kiruna

Bankgiro: 362-4152
Org. nr.: 802496-3319